De Woensdagen

De Woensdagen van Ternat zijn avonden

  • waarop iedereen welkom is die Ternat een warm hart toedraagt;
  • waarop we samen bedenken hoe het kan worden en wat we daarvoor moeten doen;
  • waarop we gaandeweg een visie op onze gemeente ontwikkelen, een visie die gedragen wordt door een zo groot mogelijke groep;
  • waarop elke deelnemer kan ontdekken wat zijn sterkte is en hoe hij of zij die kan inzetten voor het algemeen belang: supporter of speler, luisterend oor of spreekbuis, denker of doener;
  • waarop we werken aan het Ternat van overmorgen.

Elke woensdag om de veertien dagen, telkens om 20u, telkens op een andere locatie.