6de Woensdag van Ternat: Concrete ideeën uit de ronde tafelgesprekken

 1. Hoe zou de uitwisseling van expertise en ondersteuning tussen burgers en scholen kunnen werken?
 • noden van scholen in kaart brengen
 • ouders met specifieke vaardigheden in kaart brengen
 • de principes van duaal leren toepassen

 

 1. Hoe kan een gemeente bijdragen tot een ideale leeromgeving? Hoe kunnen de bibliotheek en verenigingen een grotere rol spelen in een lokaal educatief project?
 • organisatie van een jeugdplatform met afgevaardigden van elke school
 • een netwerkdag organiseren tussen scholen, verenigingen en bibliotheek
 • de gemeente werft een brede schoolcoördinator aan

 

 1. Hoe ziet een eigentijds pedagogisch project eruit waarbij zoveel mogelijk leerlingen leersucces ervaren? Hoe kunnen leerlingen, ouders en buurten meer betrokken worden bij het schrijven van een lokaal pedagogisch project?
 • uitwisseling en samenwerking organiseren tussen scholen, verenigingen en buurten
 • een gezamenlijk jaarthema organiseren voor alle scholen
 • scholen maken hun evaluatiebeleid breder: rekening houden met verworven vaardigheden buiten de school
 • oudercomités ook inschakelen in pedagogisch beleid van de scholen

 

 1. Op welke manier, hoe kunnen we de waardering voor leerkrachten in het onderwijs vergroten?
 • Ternatse leerkrachten in de kijker plaatsen via gemeentelijke kanalen
 • Bal van de Ternatse leerkracht organiseren
 • groeiplatform rond coaching van leerkrachten

 

 1. Op welke manier, hoe kunnen we de waardering voor jongeren in Ternat vergroten?
 • niet-schoolgerelateerde competities organiseren
 • ouder met kind i.s.m. leerkracht een les laten geven