6de Woensdag van Ternat over “Leren & Ontwikkelen”. Impressie van een springer

Jawel, na onze Superwoensdag en de bekendmaking van onze politieke lijst Voor Ternat, doen we gewoon verder met onze Woensdagen. Tijd dus voor het verslag van de zesde Woensdag, die doorging op 21 maart 2018.

Deze keer werd het thema 'Leren & Ontwikkelen' aangekaart. Het werd door jullie op de eerste Woensdag in jullie top tien van te behandelen thema's gestemd. Dus ook hier wilde High Five samen met alle geïnteresseerden over debatteren.  Naast onderwijs moeten we uiteraard ook aandacht hebben voor de andere leer- en ontwikkelingsinitiatieven. Hoe en voor wat kunnen de Ternatse scholen beroep doen op de burger et vice versa?

Ik beleef deze Woensdag voor de eerste keer als springer. Ik was er ook al eens bij tijdens de Woensdag rond mobiliteit, waar ik toen al aangenaam werd verrast door de vele ideeën die op High Five werden afgevuurd. Dat was deze keer niet anders. Integendeel: met een iets kleiner publiek werden we omver geblazen door de nuttige én innovatieve voorstellen die de verschillende tafels presenteerden.  Hieronder een kleine opsomming van die ideeën.

Ternat is een schoolrijke gemeente. Wat zeer duidelijk naar boven kwam, is dat er meer 'schooloverkoepelend' kan gebeuren. Niet meer de traditionele splitsing tussen gemeentelijk en vrij onderwijs. Niet enkel samenwerken onder een scholengemeenschap. We moeten met alle Ternatse scholen samen aan de slag.  
We kunnen samen evenementen organiseren, bijv. Bal van de Leraar, als blijk van waardering voor de Ternatse juf of meester. Methodieken en materiaal kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende scholen, en tussen de leerkrachten onderling.  We kunnen samen één goed doel steunen, in plaats van elke school zijn eigen kleinere bijdrage. En er kan nog zoveel meer, en dus is er nog zoveel meer aan bod gekomen die avond.

Allemaal samen vormen we een groot netwerk. Laat ons dat samen gebruiken om in de scholen in te zetten. Van stageplaatsen tot bedrijfsbezoeken, van een les breien, gegeven door enkele oma's tot een sportdag met enkele topsporters naast de zijde van de Ternatse jeugd. Het kán allemaal, door samen te (net)werken. Hierdoor varieert niet enkel het aanbod,  de expertise die in Ternat huist, wordt gedeeld en verder uitgebreid. We kunnen ook (meer) beroep doen op elkaar wat betreft het uitlenen van materialen en diensten.

Het sociaal contact gebeurt vandaag vaak via oudercontacten en kort op de speelplaats.  Oudercomités zijn vandaag eerder feestcomités geworden die vaker worden ingezet om eetfestijnen en schoolfeesten te organiseren. Laat deze mensen met goesting ook meewerken aan pedagogische projecten. Laat ons kanalen aanbieden om op een positieve(re), luchtige(re) manier verbinding te creëren tussen de ouders, de kinderen en de scholen.

Laten we de opvoeding en ontwikkeling van de Ternatse jeugd breder bekijken dan enkel op de schoolbanken. We kunnen (misschien zelfs beter) de kinderen en jongeren evalueren door samen te werken met de jeugdbeweging, de sportclub, de muziekschool,...  Zo wordt iedereen op meerdere facetten beoordeeld dan enkel het kunnen en zijn op school.

De Roefeldag kan een 'Toekomstatelier' worden, die op een langere termijn en intensiever de jeugd laat kennis maken met verschillende beroepen, bedrijven en ambachten.

Ik kan zo nog wel een tijdje verder gaan, en ik word er weer helemaal warm van als ik het hier zit neer te schrijven. Het geeft goesting, en ik hoop ook aan jullie!

 

Schuif mee aan tafel op onze Woensdag van Ondernemen, in een 'ondernemende' omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat er, mede dankzij jullie, weer schitterende initiatieven zullen uit Garage Heremans zullen rollen.

 

Tot binnenkort!

Voor High Five Ternat,
Yaëlle D'hoe