De bal is aan het rollen!

De bal is aan het rollen

De bal is aan het rollen. Graag houden we jullie via deze blog op de hoogte van wat er de afgelopen weken is gebeurd en wat je nog kan verwachten. Maar alvorens daarover verder te gaan willen we iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en interesse om mee te werken of denken over de toekomst van Ternat. Van op afstand of vanuit de NachtMis, we waren met zeer velen om te stemmen over de onderwerpen die zullen behandeld worden in de komende Woensdagen van Ternat. Het aantal aanwezigen op de eerste twee Woensdagen overtrof onze verwachtingen. Ook op de 2de en actieve Woensdag mochten we een interessante groep Ternattenaren verwelkomen. Voor al die interesse en deelname, hartelijk dank! Het is die betrokkenheid die ons sterkt om er nog harder tegenaan te gaan, samen met iedereen die maar wil.

We zijn ervan overtuigd dat een aantal Ternattenaren al zin gekregen hebben om te “springen”. Een werkwoord dat we toch nog even willen verduidelijken.

Van Dale :
sprin·gen (sprong, heeft, is gesprongen) zich losmaken van de grond door zich met de voeten af te zetten: staan te springen vol ongeduld klaarstaan voor iets; ergens om zitten te springen iets dringend nodig hebben; eruitspringen opvallen

Met deze uitleg uit Van Dale weten we precies wat er wordt bedoeld. En toch is de betekenis binnen High Five net iets anders. Springen zien wij als een engagement in het tot stand brengen van het concrete plan voor een nog beter Ternat in de toekomst, gedragen door haar burgers. Springen kan bescheiden worden ingevuld door simpelweg het project genegen te zijn en daarvoor uit te komen, kan actiever ingevuld worden door jouw minuut op te nemen tijdens een van de Woensdagen. Je kan springen door mensen die jij belangrijk vindt mee te brengen naar de Woensdagen en natuurlijk kan je ook springen door actief mee te werken aan de organisatie van het project of zelfs door je op te geven als kandidaat voor de verkiezingen van 2018. Iedereen met een positieve ingesteldheid is welkom om op zijn of haar manier te springen. Als we echt iets willen maken van het Ternat van onze dromen kunnen we dat enkel realiseren door een beroep te doen op ieders talenten en goesting.

Welke hot items kwamen er uit de bus tijdens de eerste Woensdag. Met grote voorsprong, en echt niet onverwacht, staat mobiliteit geheel bovenaan. Met een drukke gewestweg dwars door onze gemeente, leidend naar het afrittencomplex van de E40 en gekruist door een drukke spoorlijn, is dat natuurlijk niet onverwacht. Maar het gaat zoveel verder dan een stilstaande rij auto’s. Is er plaats voor de fietser? Kan je te voet veilig overal naartoe binnen de gemeente? En zoveel meer.  De rest van de top vijf ligt dicht bij elkaar. Vrije tijd, Wonen, Ruimtelijke ordening en Actief burgerschap bezetten eigenlijk elk de tweede plaats.
We beseffen dat niet alle betrokkenen hebben gestemd en dat deze steekproef niet wetenschappelijk correct is te noemen. Ze past echter wel in onze optiek van participatie. 

"Vrije tijd" beet vorige Woensdag de spits af. Marleen Platteau, raadgever van minister Sven Gatz, inspireerde de aanwezigen om met een open geest en op een creatieve manier naar het onderwerp te kijken. Gewapend met de nodige achtergrondinformatie ging iedereen aan de slag in kleinere groepen om dromen en ideeën rond vrije tijd vorm te geven. Na de pauze kreeg elke groep de kans om twee van de voorstellen concreter te maken en te verdedigen. Het werden creatieve en echt waardevolle ideeën. Deze 10 ‘besluiten’ vormen geen eindpunt, integendeel, ze worden eerder beschouwd als startpunt voor verdere conversatie. Volg zeker deze blog, we posten snel meer informatie over de tien besluiten van de Woensdag over "vrije tijd".

Springen? Heb je zin om hier verder op door te gaan? Sluit dit onderwerp nauw aan bij je interesses of competenties? Misschien wil je omtrent vrije tijd wel verder werken op basis van de 10 startgegevens? Spreek ons aan of neem contact op en maak na de tweede Woensdag verder deel uit van de groep mensen die verder gaat met het onderwerp "vrije tijd".

De kop is eraf en ondertussen zijn de volgende vier woensdagen ook gepland. Niet in volgorde van belangrijkheid maar eerder op basis van praktische mogelijkheden.
 

De Woensdagen van Ternat, telkens om 20u00:
  • 25 oktober: wonen
  • 15 november: ruimtelijke ordening
  • 29 november: mobiliteit
  • 13 december: actief burgerschap

 

Graag verzamelen we zoveel mogelijk Ternattenaren op een of meerdere van deze woensdagen. 
Wil je iedereen daar jouw idee verkondigen? Je weet ondertussen dat dit kan. Je krijgt daarvoor precies één minuut de tijd. Dat lijkt zeer weinig, maar het is ongelooflijk wat je daarin kwijt kan! Ben je niet zo sterk ter taal of krijg je klamme handjes bij het idee voor een groep te spreken? Weet dan dat je tot de meerderheid van de mensen behoort. Wil je dus wat hulp bij het uitwerken of brengen van je minuut? Aarzel niet met ons contact op te nemen om wat steun te geven. Je boodschap is belangrijk, wie ze uiteindelijk uitspreekt is dat veel minder.
Heb je zin om ons je mening te zeggen of deze te delen met alle andere H5-ers? We hebben daarvoor plaats voorzien op onze website en op onze Facebookpagina. Dus hou je niet in! En wij houden je zeker niet tegen om onze Facebookpagina te liken ;-) 

Hopelijk tot binnenkort én wie weet waar we samen eindigen?

Dikke High Five!

Marleen, Yo, Geert, Sammy , Ines, Luc, Kathleen, Peter, Kim, Timo, Lily, Hendrik
High Five Ternat