Eén week High Five

Eén week High Five Ternat

Ondertussen is het een week geleden dat ons concept High Five gelanceerd werd. Tijd dus om hierover iets neer te pennen. Sinds de verschillende persberichten van vorige week en de opstart van onze facebookpagina, worden we gebombardeerd met vragen. Hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Waarvoor staan jullie? Wat mogen we nog verwachten?

Wel, een paar maanden geleden kwamen we met een idee dat ontstaan is uit een soort van goesting, de goesting van een paar mensen om voor onze gemeente aan de slag te gaan. We voelen de nood om meer betrokken te worden bij het beleid dat onze gemeente maakt tot wat ze is, de nood om op de hoogte te zijn van wat voor ons beslist wordt. Maar vooral de zin om op een positieve manier de handen uit de mouwen te steken. Hiermee gingen we aan de slag en kwamen we tot de conclusie dat als we echt iets willen realiseren, we zelf iets moeten ondernemen.  Maar we kunnen dit niet alleen. Voor een beweging in Ternat moeten we samen zorgen! Dit willen we graag doen met zoveel mogelijk burgers die willen nadenken over onze mooie gemeente, maar ook durven werken in functie van de komende gemeenteraadverkiezingen. Want als we echt iets willen veranderen dan moeten we durven springen, durven aan politiek te doen.

Omdat we waarschijnlijk niet de enige zijn die zo nadenken over Ternat en er ongetwijfeld nog mensen dezelfde goesting voelen, willen we op zoek gaan naar enthousiastelingen die hier samen met ons voor willen gaan. Daarom waren we genoodzaakt om ons initiatief iets meer te structureren en ons daarbij de vraag te stellen waar we voor staan? Welke waarden willen we echt naar voor dragen?

Om hierachter te komen, hebben we eind juli een visiedag georganiseerd om op zoek te gaan naar de waarden die ons samen brengen. Aan de hand van foto's en metaforen gingen we op zoek naar de voor ons belangrijkste kernwoorden. Een oefening die meer energie vergde dan we allemaal verwacht hadden, maar die ons wel tot een concreet resultaat gebracht heeft.

De eerste twee waarden kwamen eenvoudig tot stand.
We doen dit in eerste instantie omdat we vol goesting zitten om hier iets mooi, plezant en interessant van te maken, om samen te durven springen voor een politiek project gedragen door de burger. Ten tweede omdat we onze gemeente vanbinnen en vanbuiten willen kennen, omdat we meer transparantie willen in het bestuur en het beleid. We willen als burger alles wat voor ons beslist wordt kunnen volgen en daardoor ook begrijpen.

Ten derde, kunnen we niet voorspellen voor welke uitdagingen onze gemeente komt te staan.  Maar we weten wel dat we met die komende veranderingen positief aan de slag willen en deze gebruiken als motor om met onze gemeente telkens een stap vooruit te gaan. En wanneer we voor uitdagingen staan - ten vierde -  zijn we ervan overtuigd lokaal en positief te kunnen beïnvloeden.

Een vijfde en onmisbare factor voor ons allemaal bleek vertrouwen te zijn, vertrouwen in elkaar, in onze warme gemeente en het vertrouwen dat we dit verhaal op een positieve manier kunnen schrijven. Een verhaal waarbij we uitgaan van ieders sterkte, een verhaal waarbij we willen springen zonder te weten waar we precies zullen landen.

Met deze vijf principes als toetssteen willen we mensen warm maken om samen met ons te trekken aan een initiatief dat van ons allemaal is. Het is helemaal nog niet af, we zijn nog maar juist begonnen. Vandaar dat we op de Woensdagen van Ternat, samen met iedereen, die mee achter deze waarden staat, dit verhaal vorm willen geven en toewerken naar ons Ternat van de toekomst, startende met de verkiezingen van 2018.