Parkeerbeleid: Van Kafka tot een evenwichtig plan dat Ternat ten goede komt

Het nieuwe parkeerbeleid in Ternat

Er werd al veel gezegd en geschreven over het nieuwe parkeerbeleid.  Wij spraken met burgemeester Luc Wachtelaer over de nood aan een ander parkeerbeleid en de keuze voor betalend parkeren.

 

Waarom was dit parkeerbeleid nodig?

Luc Wachtelaer: “Rond de stations en op en rond de markt was de parkeerdruk al langer erg groot. Uit verschillende tellingen bleek dat meer dan 50 procent van de langparkeerders buiten Ternat woonden. De Ternatse parkeerplaatsen werden dus vooral als carpoolparking gebruikt ten koste van onze eigen inwoners en handelaars.”

“Daarbij kwam dat de NMBS betalend parkeren invoerde. Bovendien werd er veel te vaak verkeerd geparkeerd, wat de veiligheid zeker niet ten goede kwam. Er moest duidelijk iets gebeuren.”

 

Waarom niet gewoon zorgen voor meer gratis parkeerplaatsen?

“Daar zat volgens ons niet de oplossing,” vertelt burgemeester Luc Wachtelaer. “Bij onze keuze speelden een aantal factoren mee. In de omliggende gemeenten zoals Asse, Liedekerke en Dilbeek geldt er bijna overal betalend parkeren. Hoe meer gratis parkeerplaatsen wij aanleggen, hoe meer mensen van buiten onze gemeente we aantrekken om in onze gemeente te parkeren. Vooral rond de stations zou dat nefast zijn. We kunnen blijven beton gieten ten koste van onze open ruimte. Ternat zou zo opdraaien voor het onlogisch beleid van de NMBS en de hogere overheden. De Ternatse belastingbetaler zou de rekening betalen. Niet logisch toch?

Een tweede element dat meespeelde is het feit dat  we met meer gratis parkeerplaatsen nooit een goed zicht krijgen op de werkelijke parkeernoden. Door het invoeren van verschillende kaarttypes weten we nu perfect waaraan er behoefte is.

Het is aan het Vlaams Gewest en de NMBS om voor het bovenlokale een consequent beleid te plannen, het pendelen te faciliteren en de daaraan gekoppelde parkings te voorzien.”

 

Voor alle duidelijkheid: hoe werkt het nieuwe parkeren nu eigenlijk?

Luc Wachtelaer:  “Iedereen parkeert gratis buiten de blauwe zone, en iedereen parkeert gratis gedurende 3 uur binnen de blauwe zone met een parkeerschijf. Dat is een uur langer dan de elders gebruikelijke 2 uur. Een parkeerschijf vind je bij heel wat handelaars (soms zelfs gratis, o.m. bij frituur Loemek en The Men Station).

Iedereen die in een blauwe zone woont, kan een gratis bewonerskaart aanvragen voor zijn of haar zone. Zo een bewonerskaart  is gekoppeld aan de nummerplaat van je wagen.

Daarnaast kan élke inwoner een parkeerkaart aankopen waarmee hij langer dan 3 uur kan parkeren op de parkeerplaatsen op de markt, aan het station, aan de kerk in Lombeek en aan het station van Essene-Lombeek. Ook die kaarten zijn gekoppeld aan de nummerplaat van je wagen.

Handelaars en bedrijven die niet in Ternat wonen kunnen een handelaars/bedrijfskaart gebruiken. Zo een kaart is niet gekoppeld aan een nummerplaat maar geldt voor het bedrijf. Ze kost 350 euro per jaar. Non-profit organisaties zoals scholen betalen 50 euro per kaart per jaar.

 

Bij de invoering hadden heel wat inwoners bezwaren. Wat hebben jullie daarmee gedaan?

“We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die we rond specifieke situaties ontvingen. Zo kunnen kinderen van gescheiden ouders nu ook een bewonerskaart aanvragen ook al is hun hoofdverblijfplaats niet in Ternat. Dat geldt ook voor mensen met een tweede verblijf in Ternat.”

 

Heel wat inwoners vrezen de boetes...

“Het is even aanpassen maar als je er een gewoonte van maakt een parkeerschijf te  plaatsen, dan kan je al niet zo veel gebeuren.

Er zullen trouwens ook geen boetes worden uitgeschreven tot zolang niet alle details van het plan in orde zijn, zoals het plaatsen van de juiste borden. Voorlopig ziet het ernaar uit dat dat zeker nog tot na 2 april zal duren.

We zien nu al dat er bijna overal meer parkeerplaats is, terwijl er nog geen enkele boete werd uitgeschreven.”